گفته‌های لیلا زارع از بازی کردن نقش معتاد در فیلم کیمیایی

195
لیلا زارع بازیگر سینما مقابل دوربین مدیا نشست و از ایفای نقشش در فیلم مسعود کیمیایی گفت.