• 263

    بیمار با شک به کرونا و با تنگی نفس

    دکتر سعید صفری متخصص بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد برای دریافت مشاوره و دریافت وقت به منظور خطرات صحبت در خصوص دستوالعمل برای پیشگیری از کرونا ویروس با شماره 09392117300 تماس حاصل نمایید و برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینستاگرام مراجعه نمایید. https://drsaeidsafari.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-hhs-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی