کمکهای بشردوستانه دختری جوان در کشور چین

10
سرزمین چین کشوری پهناور با بیشترین جمعیت در جهان است. تامین نیاز چنین جمعیتی بدون تردید کار ساده ای نیست. اما مردم چین آموخته اند که باید دست همیاری و همکاری به یکدیگر بدهند تا همه با هم به رفاه برسند. بر همین اساس نهادهای فعال در امور خیریه بسیار تشکیل شده است که نه تنها در امور خیریه داخلی که در خارج از کشور نیز برنامه های خیریه ای و کمک رسانی دارند.
در این ویدیو با یکی از داوطلبان در امور خیریه آشنا می شوید.
mahdi zalzade
mahdi zalzade 0 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.