داغترین‌ها: #انتخابات

بزرگترین اشتباه کسب و کارها و استارتاپ ها

149
در این ویدئو درخصوص یکی از اشتباهات رایج کسب و کارها و استارتاپ ها برای شما صحبت می کنم.