• 270

    میعاد صالحی دیشب توئیت کرد، امروز برکنار شد

    میعاد صالحی دیشت توئیت زده بود که می خواهد از پروژه های چند صد میلیونی و چند هزار میلیاردی در این صندوق رونمایی کند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی