• دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

    مرکز سنجش پزشکی با انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت لیست رشته محل های ارشد علوم پزشکی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی