• 193

    دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

    مرکز سنجش پزشکی با انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت لیست رشته محل های ارشد علوم پزشکی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی