دفاع جانانه یک مرغ برای نجات جوجه ‌هایش از دست مار

370
یک مرغ در هند در مقابل حمله مار به جوجه‌هایش ایستاد و از آنها دفاع کرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده