ریمپ پراید 131 ایسیو LZNF ♥ تیونینگ پراید ال زد ان اف

385
ریمپ چیپ Remapchip • ریمپ پراید lznf ♥ تیونینگ پراید ال زد ان اف • افزایش مطلوب کشش و شتاب • افزایش توان اسمی و گشتاور بین 8 تا 12 درصد واقعی • رفع کُپ و تاخیر دریچه گاز • بهبود عملکرد گیربکس • رفع ناک با تعریف مجدد نسبت سوخت و هوا و شاخص AFR
وبسایت: https://remapchip.com/ • اینستاگرام: remapchip@ ⇐ شماره تماس: 09124639406 ← 09355935405 ← 09981123465 ⇐
مقاله جامع ریمپ پراید:
https://remapchip.com/remap-pride/
نمونه کارهای قدرتمند در اینستاگرام