به اعتراف ابن تيميه برخي از ياران معاويه از جمله ابوالغاديه قاتل عمار جزو السابقون الاولون بودند

142
به اعتراف ابن تيميه برخي از ياران معاويه از جمله ابوالغاديه قاتل عمار جزو السابقون الاولون بودند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده