کلام ابوبکر که ميگفت من بر شما خليفه شدم در حالی که بهترين شما نيستم

153
کلام ابوبکر که ميگفت من بر شما خليفه شدم در حالی که بهترين شما نيستم
7 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده