• 248

    چه کسانی برای نجات خود زیر میز اقتصاد ایران زدند؟

    ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی: چه کسانی برای نجات خود زیر میز اقتصاد ایران زدند؟/ این فرضیه وجود دارد که برخی نهادهای مالی برای نجات خود زیر میز اقتصاد ایران زدند / نهادهای نظارتی باید این موضوع را بررسی کنند


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی