• 506

    وسوسه چربی های ترانس

    حذف چربی ترانس از مواد غذایی موجب کاهش سکته قلبی در آمریکا شده است. برای اولین بار در ایران، روغن بدون ترانس طبیعت


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی