• 244

    دوره ویم هوف مرد یخی

    دوره ده هفته ای مرد یخی " ویم هوف مبتنی بر روش ویم هوف است که شامل تمرینات تنفسی ، سرما درمانی و تعهد است . هر کس می تواند کنترل ذهن و بدن خودرا در دست بگیرد . شرکت در دوره : https://behzen.com/wim-hof-ice-man-10-week-course/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی