• 351

    از کجا بفهمم خدا من رو بخشیده و از من راضی است؟

    از کجا بفهمم مشکلاتم، امتحان هستند یا مجازات الهی؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی