داغترین‌ها: #انتخابات

روش‌ های مختلف زاویه‌دار کردن فک مردان

171
خصوصیات خط فک زیبا یا V شکل 
چهره باریک‌تر خواهد بود.
خطوط فک کشیده و باریک هستند.
خطوط فک به‌ خوبی مشخص‌ اند به‌نحوی‌ که گردن از صورت جدا شده و قسمت پایین فک زاویه‌دار است.
https://www.instagram.com/maya__company/
شماره تلفن: 02634455333
mayabeauty
mayabeauty 0 دنبال کننده