• 41

    باور چیست؟ و چگونه در ذهن محافظ تشکیل میشود

    همانطور که میدانید مغز همه ما انسانها طوری طراحی شده که از کودکی مثل اهنربا همیشه در حال جذب و پردازش اطلاعات میباشد دلیلش هم .....

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی