• 772

    آخرالزمان و پیدایش دجال

    بررسی اقدامات دجال ایران در سالهای بعد از رحلت امام خمینی (ره) - حذف کمیته های انقلاب - آزادی در استفاده ماهواره - ابتذال در رسانه - حذف دیوار نوشته ها و ..... رقص بازیگران ایرانی - مصرف مواد مخدر در سینما - رقص - لهو و لعب


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی