آموزش اضافه کردن دکمه تماس به اینستاگرام به صورت گام به گام

45
https://www.digi-follower.com/add-call-button-to-instagram/
در گذشته، شبکه های اجتماعی تنها برای ایجاد ارتباط میان دوستان و آشنایان مورد استفاده قرار می گرفت، اما امروزه این پلتفرم ها دارای کاربرد بسیار فراوانی هستند. برای مثال صفحاتی که به کسب و کارهای اینترنتی تعلق دارند، رشد شایانی داشته اند و کاربران هم اکنون می توانند با کسب و کارهای گوناگونی در این بستر در ارتباط باشند. اینستاگرام امکانات و قابلیت های فراوانی دارد. افزودن دکمه تماس به صفحات تجاری، یکی از قابلیت های اینستاگرام است.
Sadaf Mohammadi
Sadaf Mohammadi 117 دنبال کننده