بانک ها غلط می کنند

471
انتقاد صریح امام خامنه ای از بنگاه داری بانک های ربوی بانک ها غلط می کنند... @reba_ir
arefbakhshi
arefbakhshi 0 دنبال کننده