• 344

    بانک ها غلط می کنند

    انتقاد صریح امام خامنه ای از بنگاه داری بانک های ربوی بانک ها غلط می کنند... @reba_ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی