• 440

    عبور رودخانه ای از گدازه از هاوایی

    آتشفشان Kilauea در هاوایی رودخانه وسیعی از گدازه ها را که از اقیانوس ها عبور می کند، تولید می کند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی