• 665

    چگونه با کاردک نقاشی کنیم؟

    "Maja. Secrets of portrait painting" - 6 hours long portrait tutorial http://www.sergey-gusev.com/maja-inst... "Andrei. Improve your portrait skills" - 9 hours long portrait tutorial http://www.sergey-gusev.com/andrei-in...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی