• 46

    تکليف شخصی که بيست و پنج سال به علت مريضی نتونسته روزه بگيره چيست ؟ استاد وحيدپور 2

    تکليف شخصی که بيست و پنج سال به علت مريضی نتونسته روزه بگيره چيست ؟ استاد وحيدپور

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی