چگونگی قالب گیری چربی گیر ( Grease trap ) در کارخانه فایبرگلاس سازی

144
نکته مهم در خصوص چربی گیر
مهمترین مشخصه تاثیر گذار بر کلیه روشهای چربی گیری غلظت مواد ، زمان عملیات ، دما و میزان قلیائیت است سختی بالای آب تاثیر بسیار منفی بر فرایند دارد و بنابراین بایستس از افزودنی های مخصوص جهت چربی گیری در آبهای سخت استفاده نمود .
gris-trap
gris-trap 0 دنبال کننده