سوتی عجیب مدیر ورزش و جوانان منطقه آزاد قشم

513
سوتی عجیب جلیل حقگویان مدیر ورزش و جوانان منطقه آزاد قشم. برگزاری جلسه با مسئولین هیئت های ورزشی در اتاق انتظار معاون فرهنگی منطقه آزاد ، با وجود این همه امکانات و سالن در این سازمان این بی حرمتی به مسئولان هیئت های ورزشی چه معنایی می تواند داشته باشد ؟ و چرا همه هیئت ها دعوت نشده اند ؟
hormozonline
hormozonline 0 دنبال کننده