• 422

    متخصص - The Mechanic 1972

    سینمایی - متخصص - The Mechanic 1972 - آرتور بیشاپ ( چارلز برانسون ) ، آدم کش حرفه ای است که سفارشی برای کشتن یکی از دوستان قدیمی خود دریافت می کند. بعد از کشتن دوستش اتفاقات جالبی رخ می دهد. پسر مقتول می خواهد که همدست آرتور شود.... - Gap.im/nama66


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی