خطبه محرم الحرام - سید احمدالحسن 4-4

233
خطبه محرم الحرام - سید أحمدالحسن (ع) ، همراه با زیرنویس فارسی ، قسمت چهارم 5 محرم الحرام 1432 هـ . ق، شنبه 20 اذر 1389 هـ .ش

قسمتی از این خطبه: جز رجال دین چه كسانی بر مقابله با دعوت های دینی و الهی انـبـیـا و اوصیا (ع) بر مردم پـیشی می گیرند؟ عاقلى پـیدا نمی شود، كه به عقل خود احترام بگذارد و اعتقاد داشته باشد، كسانی كه در جامعه با رسالت های جدید دینی مقابله می كـنند گروهی غیر از رجال دین هستند!!!

https://www.almahdyoon.co/
ahmad yamany
ahmad yamany 0 دنبال کننده