• 51

    اهمیت بورس در اقتصاد

    کشورهای مختلف برای رشد اقتصادی نیاز به بازار بورس خوب دارند که بتواند کمک کند به شرکت ها و منابع مالی شان که رشد بهتر داشته باشند و با کمک فعالان بورس بتوانند رشد اقتصادی خوبی را تجربه کنند. در اقتصاد هر کشور بورس و ساز و کارهای مالی آن ساختارهای اصلی کشور را میسازد، به شرطی که وضعیت با ثباتی در بورس حاکم باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی