اجرای چا پ آبی روی سطوح مختلف با وان هیدروگرافیک02156574663

2
فعال نميشود ).
فيلم را روي سطح آب قرار دهيد
1 دقيقه زمان براي از بين رفتن لايه پاييني فيلم که حالت نشاسته دارد
بعد از گذشت 1 دقيقه روي فيلم را با اکتيواتور پوشش ميدهيم
قطعه خود را بصورت 90 درجه وارد فيلم کرده و ميخوابانيم داخل فيلم تا تمام سطح جسم پوشيده شود!
تا زماني که فيلم پاره نشود روي سطح جسم مينشيند ( انهنا داشتن جسم اهميتي ندارد ).
قطعه را بعد از اتمام شستشو ميدهيم 15 دقيقه زمان براي خشک شدن ميدهيم به جسم!
02156574663
09195642293
asgari
asgari 0 دنبال کننده