• 50

    ثروت زیاد خوبه یا کم؟ (قسمت اول)

    همیشه به اشتباه به ما گفته شده علم بهتر از ثروت است. به نظر شما پول و ثروت زیاد خوبه یا کم؟ عبادت زیاد خوبه یا کم؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی