• 1,128

    فحاشی دو نماینده مجلس در جلسه استیضاح پشت تریبون مجلس

    دو نماینده مجلس در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، پشت تریبون مجلس الفاظ رکیکی نسبت به هم بکار بردند.

    4 شهریور 1397 اخبار و سیاست
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی