چرا مواد غذایی در فریزر آب می شود؟

10
چرا مواد غذایی در فریزر آب میشود؟ علت آب شدن یخ، مواد یا وسایل در فریزر چیست؟ چرا فریزر منجمد نمیکند؟ اگر به دنبال پاسخ این سوالات هستید و با فریزر خود مشکل دارید، نگران نباشید و این ویدئو از آی پی امداد را دنبال کنید.
https://ipemdad.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F/
ipemdad
ipemdad 7 دنبال کننده