چگونه فناوری می تواند با افراط گرایی و آزار و اذیت آنلاین مبارزه کند

202
آیا تکنولوژی می تواند مردم را در برابر تهدیداتی هچون افراط گرایی خشن، سانسور و آزار و اذیت در امان دارد؟ در این گفتار رهگشا، متخصص تکنولوژی، یاسمین گرین، جزئیات برنامه هایی پیشرو را در Jigsaw برای مقابله با افراط گرایی و مزاحمت آنلاین شرح می دهد (Jigsaw واحدی ست در شرکت آلفابت؛ آلفابت مجموعه ای از شرکت هاست که شامل گوگل نیز می شود) شرحش شامل پروژه ای ست که به نظردهندگان(کامنت گذاران) دربارۀ تأثیر واژگان بکاررفته در نظرشان بازخورد آنی می دهد که همین افزایش فضای گفتگو را موجب می شود.
startnowplus
startnowplus 1 دنبال کننده