آموزش ساخت بازی آنلاین در یونیتی - دمو

2
دوره آموزشی ساخت بازی آنلاین عبارتند از :
معرفی دوره
دموی آموزش
وارد کردن فایل های دوره به یونیتی
قرار دادن واکنشگر یا کلایدر و فیزیک به اجسام
کد نویسی چرخش سفینه
کدنویسی وارد کردن نیرو برای حرکت اجسام در بازی
ساخت پارتیکل های مربوط به حرکت سفینه
کدنویسی مقدار سلامتی سفینه
پیاده سازی سیستم شلیک سفینه
کدنویسی مربوط به نابودی شهاب سنگ ها
کدنویسی کاهش سلامتی سفینه بر اثر بر خورد شهاب سنگ
ایجاد واسط کاربری برای بازی
کدنویسی افزایش سلامتی سفینه
ساخت نوار سلامتی و کدنویسی مربوط به آن
کدنویسی برای نابودی سفینه و نمایش صفحه شکست
jet amooz
jet amooz 0 دنبال کننده