• 190

    ✅دکتر فخرالدین سیفی .✅به جوانان اعتماد کنید .

    ✅به جوانان اعتماد کنید . ✅هرجا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل امکانات را ، در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم. . ✅گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست و اعتماد به جوانان می باشد. . ✅شما مردم عزیز به جوانان اعتماد دارید ؟؟ .‌ .‌✅دکتر فخرالدین سیفی . ✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ . drfakhredinseyfi @.‌:اینستاگرام fakhredinseyfi.com :.وب سایت

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی