کتاب نشانه شناسی شناختی در حیطه فیلم

350
کتاب نشانه شناسی شناختی در حیطه فیلم اثر وارن باکلند توسط انتشارات مینوی خرد منتشر شده است .
برای خرید آنلاین و دیدن فهرست آثار نویسنده و کتابهای مرتبط کلیک کنید :
https://roozahang.com/Product/Book/9874/