• 104

    نکات مهم درمورد TRY

    دو کاربرد برای فعل try :یکی زمانی که می خواهیم به شخص مقابل بگیم کاری را انجام بده که برایش سخت و مشکل است و دو زمانی که می خواهیم به طرف مکالمه بگیم یک کاریو انجام بده تا بببینیم نتیجه چی میشه.در هر کدام از این موقعیت ها try باید در یک ساختار خاصی استفاده بشه که در ویدئو توضیح داده شده است. آموزش زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی