• 442

    کسی که موهای او در حال عقب نشینی است کاشت انجام دهد؟

    کسی که موهای او در حال عقب نشینی است کاشت انجام دهد؟ در عقب نشینی کم بهتر است کاشت انجام نشود،صبر کنیم عقب نشینی ها و ریزش ها خودش را نشان بدهد یا اگر می خواهیم کاشت کنیم،حداقل 7الی 8 سانت عقب نشینی رخ داده باشد.(کلینیک کاشت مو دکتر رضایی- 02122232380-09121180588- http://hairiran.com)

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی