• 578

    شبیه سازی قوای محرکه و موتور- AVL Excite, Ricardo Suite, Ansys, Abaqus,FE-Safe, Ncode

    شبیه سازی قوای محرکه و موتور- AVL Excite, Ricardo Suite, Ansys, Abaqus,FE-Safe, Ncode انجام تحلیل‌ تنش دینامیکی، دوام قطعات و تحلیل‌های NVH و اکوستیک مجموعه‌های موتور و انتقال قدرت با استفاده از نرم افزار های تخصصی شبیه سازی AVL Excite, Ricardo Suite, Ansys, Abaqus,FE-Safe, Ncode AVL EXCITE Designer ,Power Unit Transmission Driveline Timig Drive Piston Rings Ricardo: VALDYN-Wave- SABR-PISDYN آموزش اباکوس،انسیس،متلب،کامسول و نرم افزارهای تحلیل و شبیه سازی مهندسی عمران و مکانیک و مشاوره پروژه های صنعتی و مجری طرح های تحقیقاتی و مشاوره در زمینه عمران شامل گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی) گرایش مهندسی آب ،گرایش سازه های هیدرولیکی،گرایش سازه های دریایی وگرایش زلزله،مهندسی مکانیک شامل طراحی جامدات ، سیالات ، تبدیل انرژی و طراحی کاربردی با گرایش دینامیک و ارتعاشات ، کنترل , جامدات , بهینه سازی ، مکاترونیک ، مواد مرکب ( کامپوزیت ) , نانو تکنولوژی ، رباتیک ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، موتورهای احتراقی ، نیروگاه حرارتی ، تاسیسات ، مولدهای حرارتی ، توربو ماشین ، ایرودینامیک، مهندسی شیمی شامل مهندسی فرآیند،مهندسی صنایع پتروشیمی،مهندسی صنایع گاز،مهندسی صنایع پلیمر،مهندسی پالایش،مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی مواد و متالورژی شامل شناسایی و انتخاب مواد فلزی،جوشکاری، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، حفاظت و خوردگی مواد، ریخته گری، نانو مواد توسط نرم افزارهای تخصصی، و مشاوره پروژه کسر خدمت سربازی Abaqus,Ansys,Comsol,Star-Ccm,Fluent,Matlab,Isight,Esteco Modefrontier,Ncode Desigh Life,Fe-Safe,Maxwell,Cedrat Flux,Sacs,Ricardo,Avl Fire,Avl Excite,Avl Cruise,Star-Cd,Simufact Welding,Simufact Forming,Esi Va One,Sysweld,Radtherm,Mpcci AVL EXCITE Designer – Crank Train and Driveline Design Analysis AVL EXCITE Power Unit – Crankshaft Dynamics and Strength AVL EXCITE Power Unit – Elastohydrodynamic Contact Models AVL EXCITE Power Unit – Dynamics and Acoustics of Power Units and Drivelines AVL EXCITE Power Unit – Transmission & Driveline AVL EXCITE Power Unit – Electromechanics AVL EXCITE Fatigue – Fatigue Strength Analysis Based on FE-Safe AVL EXCITE Power Unit – EXCITE FEA Linear – Integrated FE Solver Based on Abaqus AVL EXCITE Timing Drive – Layout and Modification of CAM Profiles AVL EXCITE Timing Drive – Value Train Dynamics AVL EXCITE Timing Drive – Chain / Belt Drives and Gear Train Dynamics AVL EXCITE Piston & Rings – Piston Dynamics AVL EXCITE Piston & Rings – Piston Ring Dynamics, Blow-BY and LOC AVL Design Explorer – Design of Experiments and Optimization Ricardo VALDYN is a multi-body dynamic and kinematic simulation package specifically developed for valvetrain and drive-system analysis and cam and spring pack design. With its detailed “building block” models of engine components, it is significantly quicker to build models with VALDYN than with general purpose dynamics tools; and quicker to run because model refinement is focused on the critical aspects related to engines. Ricardo WAVE is the technology leader in engine performance and NVH. WAVE enables performance and acoustic simulations to be carried out based on virtually any intake, combustion and exhaust system configuration, and includes a drivetrain model to allow complete vehicle simulation. Ricardo SABR is a proven shaft, gear and bearing conception and design package. Ricardo PISDYN is an advanced three-dimensional simulation package for predicting the dynamics of the piston and connecting rod. Based around an advanced lubrication model for simulating the interface between the piston and liner, the engineer can use a hierarchy of structural models to minimize scuffing, wear, friction loss and piston slap Tel: (1) +989032832332 E-mail: info@esimlab.com http://esimlab.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی