• 272

    كيسه برنج

    سینمایی - كيسه برنج - کارگردانی محمدعلی طالبی 1375 - پیرزنی به نام « معصومه خانم» به اتفاق دختر خردسالی به نام « جیران» می خواهند یک کیسه ی برنج 45 کیلویی را که از فروشگاه گرفته اند، به منزل برسانند. آنها ناخواسته در معابر شلوغ تهران گم می شوند و …. - Gap.im/nama66


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی