آیا هوازی ناشتا به شکستن استپ وزنی کمک می‌کند؟

19
برخی از مربی‌ها و متخصصین تغذیه توصیه میکنن که برای شکستن استپ وزنی هوازی ناشتا بزنی. برخی هم میگن هوازی ناشتا با افزایش ترشح هورمون کورتیزول، باعث تحلیل عضلات میشه و همین وضعیت استپ وزنی رو بدتر میکنه.
جالبه بدونی براساس تحقیقاتی که بر روی افراد سالم انجام شده، تمرینات هوازی ناشتا هیچ برتری یا خطری نسبت به تمرینات هوازی غیرناشتا ندارن.