• 200

    آموزش مفاهیم اولیه حسابداری - تعریف بودجه در حسابداری

    آموزش مفاهیم اولیه حسابداری - تعریف بودجه در حسابداری بودجه بندی برای تمام بنگاه های اقتصادی لازم و ضروری است و یک حسابدار بایستی به نحوه بودجه بندی و ترتیب آن کاملا آشنا باشد ، در این فیلم آموزشی می توانید تعریف و نحوه بودجه بندی را آموزش ببینید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی