کارگاه 27 مهر تهران آموزش نحوه ی تست زنی و نحوه ی مرور برای کنکور (قسمت2)