یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود

79
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود انگار از اول هیشکی عاشق نبود♩♩

اینجا همه فقط یه مشت حرفن حرف خوب بلدن با یه مشت ترفند♩♩

مثلا آدم بود ولی آدم نبود با من بود ولی یارم نبود♩♩

هوا نبود چطور نفس میکشید اگه آدم بود که از اون سیب دست میکشید♩♩

شیرین بود مثل اسپرسو تلخ فرهاد کور شده چشمش خب♩♩

بدبخت عاشق کوهش شد یه ضربه بد به روح و جسمش خورد♩♩

آهنگ ماکان بند
baranup
baranup 0 دنبال کننده