مستند زندگینامه ای سردار شهید حاج علی اکبر حاجی پور

212
مستند زندگینامه ای سردار شهید حاج علی اکبر حاجی پور
فرمانده تیپ عمار لشکر 27 محمد رسول الله (ص) تهران
ولادت: 1330 (آذرشهر - تبریز)
شهادت: 14 آبان ماه 1362 (پنجوین - سلیمانیه - عراق)
آرامگاه: قطعه 24، ردیف 74، شماره 26 (بهشت زهرا (س) تهران)