اخبار مربوط به طرح شهید سردار سلیمانی

1,201
نمکی: با همکاری مردم و اجرای طرح شهید سردار سلیمانی، همه مناطق قرمز به نارنجی و زرد تبدیل شد.
Milad Beiki
Milad Beiki 20 دنبال کننده