عبدالرضا هلالی سلام آقا سلام آقای خوبم

398
سلام آقا سلام آقای خوبم دلتنگ کربلام دم غروبم سلای آقا دلم هواتو کرده بزار یه کم دور سرت بگرده. باز اومدم آبرو داری کنی جون رقیه یه کاری کنی.
navayeshia
navayeshia 0 دنبال کننده