• 73

    جوانرود مظهر زیبایی و اوج قدرت خداوند به روستای ده سرخ رسیدند کمپین بله بو ژیان

    جوانرود انگار تنها نقطه ای است که مردمش با کشیدن دیوار انسانی مانع ورود ویروس کرونا به شهر و روستاها میگردند. حضور جان بر کفان کمپین بله بو ژیان در روستای ده سرخ جهت ضدعفونی وپاکسازی روستا

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی