• 3,280

  دیرین دیرین - پارگی ترامپ

  این قسمت : پارگی ترامپ فکر یه چاره کردم، بهونه دوباره کردم، برجامو پاره کردم!


 • 2 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • مثلاچرا؟ بد خودتی سجاد مسخره
   شماره تو بده بیام پی ات آنجا حرف بزنیم
   سپهر  -  22 اردیبهشت 1397  |  0

  • خیلی بد بود
   سجاد  -  21 اردیبهشت 1397  |  0