• 125

    اعاده حیثیت از سابقه کیفری چیست ؟

    سابقه کیفری افراد پس از مدتی پاک میشود . زیر نویس ویدئو را بخوانید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی