چرا لباسها داخل ماشین لباسشویی تمیز نمیشه؟

12
وقتیکه در رابطه با تمیز نشستن ماشین لباسشویی صحبت میکنیم، یعنی لباسشویی فرایند شستشو را تا آخر انجام داده، اما لباس‌ها خوب شسته نشده اند. کاربران گرامی آی پی امداد توجه داشته باشید که مشکل آبگیری، گرم نشدن آب، چرخه خشک کن و با نمایش خطا در صفحه نمایشگر مشخص می شودhttps://ipemdad.com/%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C/
ipemdad
ipemdad 5 دنبال کننده